duminică, 29 ianuarie 2017

Care sunt tarile cu cele mai multe decese datorate selfiurilor???

 Cu totii stim cazuri in care oameni care isi faceau selfie-uri si-au pierdut  viata, o parte in accidente stupide. Unii se urcau pe diferite cladir, zgarie nori sau vagoane de tren pentru a-si face pozele cat mai misto. Multi insa au avut nenorocul  sa alunece si sa moara in acest fel  din cauza unui selfie. Indraprastha Institute of Information din Delhi si Carnegie Mellon University din Pittsburgh a realizat un studiu unde a analizat   127 de decese cauzate de selfie-uri, din martie 2014 pana in septembrie 2016. Cele mai multe au avut loc in India, unde 76 de persoane de decedat  incercand sa faca selfie-uri interesante. India este astfel, de departe, liderul acestui top, urmata de Pakistan, cu 9 morti. Statele Unite au avut si ele 8 cazuri de decesei cauzate de selfie-uri, in  Rusia au fost 6 decese din aceasta cauza.

   Un top are acestor accidente ar fi 15 decese din acest total au fost cauzate de electrocutare, 12 persoane au fost lovite de trenuri iar opt oameni si-au pierdut viata cazand de la mari inaltimi. De asemenea, cercetatorii au mai descoperit un lucru, putin surprinzator: s-a dovedit ca barbatii sunt cei mai predispusi sa aiba un aciident, femeile sunt nu dispuse sa faca selfiuri periculoase.

sâmbătă, 6 februarie 2016

Model contract furnizare piese auto


Contract cadru de vanzare piese de schimb auto, echipamente si accesorii pentru ..................
Nr. ......../.............
1. Incheiat intre:
SC ............ SRL cu sediul in ................................, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. JXX/XXX/XX, avand Codul Unic de Inregistrare fiscala RO00000000, telefon: ........., fax ............avand contul IBAN RO00 0000 0000 0000 0000 0000 deschis la ....... sucursala ........., capital social ....... lei, in calitate de furnizor Piese de Schimb, reprezentata prin ...... , denumita in continuare Vanzator,
si
SC ........................................................................................... cu sediul in ........., punct de lucru in .................................................................., inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ..............................avand Cod unic de inregistrare fiscala ................................ telefon: ..................................... avand contul .......................................................... deschis la ............................................................... capital social ........................ lei reprezentata prin dl. ................................................................. in calitate de Director General, denumita in continuare Cumparator,
denumite colectiv si / sau „Parti”, „Parti Contractante” sau „Partea”.
2. Obiectul Contractului:
Obiectul contractului consta in vanzarea de catre Vanzator, respectiv cumpararea de catre Cumparator de piese de schimb auto, echipamente si accesorii  (denumite in continuare „piese de schimb” sau „marfa”), proprietatea Vanzatorului.
3. Durata contractului:
Prezentul Contract se incheie pe o perioada de 12 luni si intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele Parti, urmand a se prelungi automat pentru o perioada de 1 an de la expirarea perioadei intiale, daca niciuna dintre Parti nu a notificat in scris cealalta Parte asupra intentiei de incetare cu cel putin o luna inainte de expirarea acestuia. Partile sunt de acord sa se intalneasca inaintea datei de expirare a Contractulului pentru a stabili natura relatiilor si a colaborarii pentru perioada urmatoare.
4. Garantiile VANZATORULUI :
VANZATORUL garanteaza ca piesele de schimb vandute CUMPARATORULUI sunt piese, ansamble sau subansamble noi.
VANZATORUL acorda CUMPARATORULUI calitatea si garantia prevazuta de producator si legislatia romana in vigoare, conform Certificatului de Calitate si Garantie care insoteste fiecare piesa de schimb (verso factura). CUMPARATORUL a luat la cunostinta si declara faptul ca a fost informat de prevederile Certificatului de Calitate si Garantie, regasite si in Anexa1 a acestui Contract.
5.1. Obligatiile VANZATORULUI
Se obliga sa puna la dispozitia Cumparatorului oferta de pret ,disponibilitate si posibilitate de comanda.
Se obliga sa livreze piesele de schimb in sortimentele, cantitatile, la preturile si termenul prevazut in prezentul contract. In cadrul promotiilor periodice oferite, CUMPARATORUL va beneficia de discountul maxim pe care-l poate obtine intre cel prevazut in Contract si cel de promotie, niciodata cumulate.
2
Se obliga sa livreze piesele de schimb insotie de aviz de expeditie, factura si alte acte necesare, precum si certificate de conformitate / garantie. Orice dovada a expeditiei si receptiei obiectului acestui contract trebuie arhivata de catre VANZATOR.
Se obliga sa garanteze marfurile livrate pentru o perioada de 24 luni, calculata de la data facturarii. Garantia comerciala se acorda daca sunt respectate conditiile producatorului si daca beneficiarul face dovada montajului si exploatarii lor conform normelor producatorului. Orice tratare a unei cereri de garantie se va face la sediul oricarui Reparator Agreat RAR din Romania, daca acesta confirma respectarea conditiei montarii piesei de schimb intr-un atelier autorizat si cu indeplinirea conditiilor de garantie specificate in Anexa1 la contract (conditii de aplicare a garantiei comerciale).
Se obliga sa expedieze produsele in conditiile si in conformitate cu documentele tehnice si procedurile elaborate de furnizor.
VANZATORUL va furniza CUMPARATORULUI, la simpla solicitare a acestuia, telefonic sau pe mail, sfaturi de identificare in documentatia oficiala a pieselor de schimb, echipamentelor şi accesoriilor din oferta.
5.2 Obligatiile CUMPARATORULUI
Sa achite la scadenta facturile emise de VANZATOR.
Sa nu intreprinda nicio actiune prin care dauneaza imaginii, numelui sau activitatii VANZATORULUI si a producatorilor de origine a marfurilor.
Se obliga sa efectueze receptia marfurilor prin reprezentantii sai, eventualele reclamatii asupra calitatii si conformitatii cantitative urmand a fi facute in prezenta partilor, in momentul receptiei, dar nu mai tarziu de 48 de ore in cazul expedierii pieselor prin curier, ulterior nefiind luate in considerare. Produsele comandate si livrate corespunzator nu pot fi returnate. In Anexa nr 2 este prezentat modelul „Fisei de retur piese” care se va completa in prezenta partilor la receptia marfii. Riscul daunelor produse in timpul transportului sunt in sarcina transportatorului desemnat de catre VANZATOR si trebuie semnalate acestuia in momentul receptiei.
Sa depoziteze marfa cumparata, dar nevanduta si neachitata, in conditii normale de depozitare, avand obligatia de a o prezenta vanzatorului, la solicitarea acestuia. VANZATORUL este recunoscut de catre CUMPARATOR ca propietar al marfurilor, pana la data achitarii in intregime a acestora.


Exceptand cazurile de forta majora si cu conditia disponibilitatii in stocul propiu, VANZATORUL se obliga sa livreze marfa comandata de CUMPARATOR, într-un interval de timp de minimum 24 de ore, maximum 48 de ore din momentul validarii comenzii. VANZATORUL se obliga sa asigure CUMPARATORULUI un serviciu de minim de o livrare pe zi. Termenul de livrare pentru comenzile externe furnizor este de minimum 4 - maximum 10 zile calendaristice, in cazul disponibilitatii in stocul furnizorului sau de la data disponibilizarii acestora la furnizor.
3
Se recomanda interogarea disponibilitatii in avans, printr-un e-mail. In cazuri speciale, in care o piesa este comandata la furnizor de catre CUMPARATOR si are o prelungire de disponibilizare, VANZATORUL se obliga sa il anunte pe acesta in scris.
Renuntarea la comanda din motive de indisponibilitate furnizor se poate face doar in cazul confirmarii posibilitatii de anulare a comenzii la furnizor.
Livrarea pieselor este in sarcina financiara si logistica a VANZATORULUI. Aceasta se va realiza prin transport propriu sau de catre o firma de curierat desemnata de acesta. VANZATORUL va livra comenzile efectuate de CUMPARATOR la sediul acestuia, la adresa mentionata în prima pagina din prezentul contract. CUMPARATORUL are aobligatia de a confirma receptia conform comenzii sale, prin semnarea documentelor de livrare ale firmei de curierat de catre persoanele nominalizate in ANEXA 3. Valoarea minima a comenzii va este de 200 lei, TVA inclus.
7. Pret si modalitati de plata
Pretul practicat este cel regasit in ..........., acceptat de CUMPARATOR prin plasarea comenzii.
VANZATORUL isi rezerva dreptul de a modifica preturile de vanzare atunci cand intervin schimbari in structura de stabilire a pretului, ca de exemplu: modificari de taxe, impozite directe sau indirecte, aparitia unor impozite prin legi ulterioare, modificari de indici economici, schimbari ale legislatiei, schimbarea pretului furnizor, etc.
Discounturile acordate CUMPARATORULUI se negociaza intre parti, in limita politicii firmei si a sistemului de discount. VANZATORUL poate refuza acordarea acestor discounturi / bonusuri in cazul in care CUMPARATORUL figureaza in contabilitatea VANZATORULUI cu datorii peste scadenta neachitate.
CUMPARATORUL va plati sumele datorate VANZATORULUI in urmatoarele conditii standard :
o Plata la termen : .... zile, pentru o limita de credit de ...... lei (fara tva).
VANZATORUL poate aproba pentru CUMPARATOR o limita de credit, luand in considerare riscurile si valoarea cifrei de afaceri planificata ale acestuia. Limita de credit aprobata reprezinta valoarea maxima, (fara TVA), exprimata in lei, a pieselor de schimb pe care CUMPARATORUL le poate comanda, la un moment dat VANZATORULUI, al caror termen de plata prevazut in Contract nu s-a implinit. Limita de credit va fi stabilita de catre VANZATOR si comunicata CUMPARATORULUI in functie de :
- garantiile depuse de catre CUMPARATOR in forma si continut agreat de VANZATOR (ex. : scrisori de garantie bancara, bilet la ordin, file CEC, garantii mobiliare, ipoteci imobiliare, etc);
- cifra de afaceri realizata de CUMPARATOR cu VANZATORUL intr-un interval de timp;
- istoricul relatiilor contractuale dintre parti in ceea ce priveste respectarea termenului de plata al facturilor ;
- gradul de retur al pieselor de schimb, etc.
Nerespectarea termenului de plata asumat in Contract are drept efect imposibilitatea CUMPARATORULUI de a plasa noi comenzi de marfuri, suspendarea livrarilor comenzilor anterior efectuate
Valoarea limitei de credit poate fi revizuita trimestrial, ca parte a cifrei de afaceri realizate, VANZATORUL avand dreptul de a :
- Revoca sau modifica oricand limita de credit oferita CUMPARATORULUI, fara notificare si fara a putea fi tras la raspundere;
- Suspenda livrarile pentru toate comenzile.
Semnarea contractului de vanzare piese de schimb intre VANZATOR si CUMPARATOR presupune acceptul ambelor parti pentru conditiile standard de plata.
Transferul dreptului de proprietate asupra marfii este suspendat pana in momentul in care CUMPARATORUL efectueaza plata integrala. Totusi, transferul riscurilor aferente se va produce din momentul livrarii Produselor catre CUMPARATOR la sediul acestuia.
4
9. Raspunderea contractuala
9.1 Partile se obliga reciproc la indeplinirea intocmai a obligatiilor asumate prin prezenul contract, in caz de neexecutare in tot sau in parte sau de executare necorespunzatoare, oricare din parti are drept de reziliere a contractului
9.2 Nerespectarea termenului de plata atrage pentru partea in culpa penalitati pentru fiecare zi de intarziere de 0,1% din suma asupra careia poarta penalitatile, determinand livrarea unor comenzi ulterioare doar in conditii de confirmare a platii. VANZATORUL are dreptul de a factura penalitatile de intarziere calculate astfel. Suma penalitatilor de intarziere poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate. Sumele datorate de CUMPARATOR in baza prezentului Contract vor fi achitate si vor fi platite in ordine de preferinta:
 penalitati de intarziere pentru neplata la termen
 valoarea facturilor neachitate
9.3 In situatia in care una din parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale, cealalta parte este indreptatita:
 sa considere desfiintat de plin drept Contractul, daca partea in culpa notificata ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale nu le indeplineste in termenul solicitat prin notificare,
 sa declare Contractul reziliat de plin drept, fara nici o alta formalitate prealabila, fara concursul instantelor judecatoresti, daca neexecutarea reprezinta o incalcare esentiala a Contractului
10. Forta majora
Partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea totala sau partiala sau pentru indeplinirea cu intarziere a obligatiilor decurgand din prezentul contract, ca urmare a unei situatii de forta majora. Prin forta majora se inteleg imprejurarile care au survenit dupa incheierea contractului ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile, pentru una din parti. Pot fi retinute ca forta majora urmatoarele situatii: razboaie, invazii, razboaie civile, revolutii, explozii atomice, radiatii si contaminari radioactive, greve si situatii neprevazute intervenite opozabile producatorului marfii.
11. Notificari
Orice notificare, factura sau alta instiintare pe care o parte o datoreaza celeilalte, sub incidenta prezentului Contract, va fi considerata comunicata daca este transmisa la adresa mentionata in Contract sau prin oricare din modalitatile de mai jos:
- prin inmanare, confirmata de semnatura
- prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire
- prin fax
- prin e-mail, cu confirmare de livrare sau citire.
12. Incetarea si rezilierea contractului
Prezentul contract inceteaza :
- in conditiile Art. 3 la expirarea duratei contractului;
- oricand pe baza acordului partilor.
Oricare dintre parti este indreptatita sa rezilieze prezentul contract, cu o notificare prealabila scrisa de 30 de zile calendaristice sau in conditiile si situatiile prevazute la art. 9.3 din prezentul contract. Rezilierea contractului poate fi solicitata de oricare din parti, daca cealalta parte a fost declarata in faliment.
5
13. Dispozitii finale
Prezentul contract inlatura orice alta intelegere anterioara, verbala sau scrisa, intervenita intre partile prezentului Contract care au negociat, inteles si agreat fiecare si toate clauzele Contractului, care reprezinta vointa acestora.
Orice modificare a Contractului va fi valabil realizata doar cu acordul expres al ambelor parti.
Prezentul contract este guvernat de legea romana.
Partile se angajeaza sa solutioneze orice diferende survenite in legatura cu interpretarea sau executarea contractului pe cale amiabila, inclusiv prin conciliere prealabila care se va realiza la sediul VANZATORULUI. Eventualele dispute care nu se vor putea solutiona in acest mod vor fi supuse instantei competente in raza careia isi are sediul VANZATORUL.
Prezentul Contract a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul cu drept de original pentru fiecare parte.
Anexele 1, 2, 3, fac parte integranta din Contract.
VANZATOR,
..................
Director Executiv,
.........
Director Piese si Service,
...........
CUMPARATOR,
SC. .............................................
Director General,
....................................................
6
ANEXA 1
La contractul nr.
Conditii de aplicare a garantiei comerciale:
 Piesele de origine sunt garantate 24 luni de la data achizitiei, in conditiile respectarii certificatului de garantie si a unei exploatari corespunzatoare a autovehicului pe care au fost montate;
 Garantia se va trata la sediul oricarui Reparator Agreat RAR daca clientul face dovada achizitiei piesei de schimb prezentand factura de cumparare si comanda de lucru care dovedeste montarea piesei intr-un atelier autorizat sau cu respectarea normelor tehnice de montaj.
Garantia comerciala nu acopera:
Intretinerea si reglajele:
 operatiile de intretinere si reviziile necesare bunei functionari a vehiculului mentionate in Carnetul de Intretinere si reparatii, aditivul si inlocuirea filtrului de particule corespunzatoare kilometrajului, ca si inlocuirea pieselor consumabile: filtrele de ulei, aer, combustibil sau de polen;
 diferite reglaje (geometrie, echilibraj roti, tren fata, usi,…)
 inlocuirea pieselor supuse unei uzuri normale legate de utilizarea vehiculului, in functie de kilometrajul sau de conditiile geografice si climatice, daca aceasta inlocuire nu este o consecinta a unei defectiuni. Ex: placute, garnituri si discuri de frana, anvelope, ambreiaj, acumulatori, curele, amortizoare, stergatoare, bujii, becuri, baterii si sigurante, etc
Utilizarea vehiculului:
- vibratiile si zgomotele legate de functionarea vehiculului, deteriorari cum ar fi decolorarea, alterarea sau deformarea pieselor datorate uzurii normale a acestora
- pagubele aparute ulterior utilizarii unor fluide, piese sau accesorii, altele decat cele de origine sau de calitate echivalenta, ca si utilizarea carburantilor care nu sunt adaptati sau de calitate inferioara si utilizarea oricaror -aditivi suplimentari, nerecomandati..
- pagubele datorate fenomenelor naturale, grindina, inundatii, trasnete, furtuni sau alte evenimente meteorologice, ca si cele datorate accidentelor, incendiilor sau furtului
- consecintele reparatiilor, transformarilor sau modificarilor care ar fi fost realizate asupra vehiculului dvs. de intreprinderi neagreate de catre Constructor, sau consecintele montarii unor accesorii neomologate de catre acesta din urma.
 -pneurile sunt direct garantate de catre fabricantul lor.
- orice alte costuri care nu sunt prevazute in garantia comerciala, cu precadere cheltuielile legate de imobilizarea vehiculului de proprietate sau de exploatare.
Garantia comerciala inceteaza daca: .
 vehiculului i-au fost aduse modificari sau adaptari ce nu au fost nici prevazute, nici autorizate de catre Constructor sau au fost realizate fara a respecta recomandarile tehnice definite de acesta din urma.
defectiunea este datorata neglijentei utilizatorului sau nerespectarii prescriptiilor ce figureaza in ghidul de utilizare si intretinere.
 vehiculul este utilizat anormal sau in competitii, vehiculul a fost supus unei supraincarcari, chiar si de scurta durata.
 kilometrajul vehiculului a fost modificat sau kilometrajul real al vehiculului nu poate fi stabilit cu certitudine.
7
ANEXA 2
La contractul nr.
FISA RETUR MARFA
Societatea comerciala ………....…………………...............................................................................................
Localitate …………………................... .............................................................................................................
Data …………....................................................................................................................................................
Piese returnate: Cod Cantitate Nr/data factura Cod motiv retur Decizie vanzator
Motivul returului ( va rugam precizati motivul in tabelul de mai sus, pentru fiecare cod returnat) :
Nu se potriveste pe auto
Nu s-a comandat referinta
Facturat corect, livrat eronat
Deteriorat la transport
Piesa deteriorata în termen de garantie
Alte motive
Reprezentant CUMPARATOR,……………………............................. Semnatura………………..


Conditii de retur:
CUMPARATORUL poate returna marfa in urmatoarele conditii:
- instiinteaza VANZATORUL in maximum 48 de ore de la primirea marfii, asupra intentiei de retur, printr-un e-mail la adresa acestuia, precizand codurile pieselor si motivul returului. In caz de nepotrivire a piesei pe autovehicul, obligatoriu se ataseaza cererii de retur o copie a talonului vehiculului
- returul se realizeaza numai dupa acceptul vanzatorului, in maximum 2 zile lucratoare de la primirea acestui accept
- toate piesele returnate vor fi însotite în mod obligatoriu de FISA RETUR MARFA si AVIZ DE ÎNSOTIRE A MARFII,
- produsul se returneaza intotdeauna impreuna cu ambalajul producatorului (cutie sau punga), in aceeasi stare in care a fost primit,
- produsul si ambalajul producatorului nu trebuie sa prezinte sub nicio forma semne de uzura sau consum
- sa foloseasca, pentru returnare, acceasi companie de curierat.
Nu se accepta returul produselor personalizate pe VIN (componente electrice, airbaguri, chei, butuci usa, etc) sau care au fost montate (vopsite, sudate, etc) nu fac obiectul returului. CUMPARATORUL isi dreptul de a refuza si implicit de a trimite inapoi catre CUMPARATOR produsele care nu indeplinesc intocmai conditiile de returnare, sunt uzate fizic sau deteriorate.

duminică, 19 aprilie 2015

Comisioane, comisioane, comisioane de la BRD

Banca romana de dezvoltare, pe spatele nostru...

Dupa cativa ani in care am detinut un card emis de BRD, am decis ca e timpul sa il inchid, avand unul mai nou nu avea rost sa platesc comisioane pentru ambele, am fost la banca si in cateva minute am rezolvat problema, nororc ca nu se mai prea inghesuie lumea la ei. Totul bine si frumos pana imi verific prima data contul online si observ un comision de 15 euro, nedumerit sun la BRD, dupa 15-20 min de asteptat la telefon, imi raspunde cu greu cinva, imi spun of_ul in sperata ca problema se rezolva usor dar Nuuu, la BRD nu se poate asa ceva, trebuie sesizare scrisa, o fac si aceea, chiar daca mai pierd cateva minute.

Trec cateva zile si ma suna cineva, le mai explic odata problema mea si faptul ca cei 15 euro mi-au fost sustrasi din cont fara acordul meu si mai mult fara nici o acoperire, nici de acesta data nu se rezolva problema. Dupa inca cateva zile primesc raspuns scris ca in 2010 am semnat o cere pt un pachet de servici si mi-au atasat cerea, nici din cerere nu reiese faptul ca eu trebuie sa platesc acei 15 euro.

OPC, aplez la OPC, fac un mail catre oficiul de protectie a consumatoruliu si le atesez documentele, trec vreo 10-15 zile si imi vad banii in cont dar de la OPC nici un raspuns, imi fac curaj si sun la ei. Oameni de treaba, imi explica ca din cate stiu ei banii mi-au fost returnati, ok-ok dar de ce mi-au fost luati? Nu primesc un raspuns la intrebarea mea dar primesc asigurari ca in maxim 30 de zile o sa primesc un rapuns scris. Dupa inca ceteva zile primesc raspunsul ca banca a fost sanctionata si ca eu mi-am recuperat banii.
Oameni buni, in acel moment am crezut ca bolunzesc, BRD mi-a luat banii din cont, le-am cerut banii si verbal si scris  si au refuzat sa ii returneze, pana in momentul in care am apelat la OPC si atunci mi-au dat banii inapoi fara nici un fel de explicatie, daca eu luam de la cineva acei bani era considerat furt si aveam pe cap un dosar penal, in schimb banca scapa cu o amenda, cel putin asa stiu eu, poate nu au primit nici atat. Cum se poate sa ajunga bancile sa ne fure si noi sa fim neputinciosi, cum se poate sa nu avem chiar nici un mijloc cu care sa ne aparam de aceste nedreptati? Eu daca nu ajungeam la OPC cu plangerea ramaneam cu banii dati, bani luati ilegal de la mine din cont, oare cati oameni mai sunt in situatia mea si nu isi dau seama? zeci, sute, mii, zeci de mii, sute de mii??? eu cred ca milioane !!!

Eu unul ma simt nepuntincios, am un gust amar in gura si am impresia ca suntem doar niste marionete pe acest pamant menite sa ii imbogatesca pe altii iar  in momentul in care nu le ajung banii pe care noi i-am produs pentru ei, cu nesimtire, isi reintregesc veniturile prin orice mijloc pe spatele nostru.

Va rog sa nu confundati situatia mea cu un caz de comisioane abuzive, stipulate de banca abuziv in contracte,  eu nu am semnat nici o hartie din care sa reiese faptul ca sunt de acord sa le dau acei 15 euro, acei 15 euro mi-au fost, dupa parerea mea furati!

Sunt hotarat sa nu ma multumesc cu putin, sa ma duc mai departe, la politie, la un avocat, vreau dreptate !!!


Va tin la curent!